Solutions


Beste fellow,

Wij willen u hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit onderzoek. Dankzij dit onderzoek kunnen we mogelijk manieren vinden om de behandeling van SolutionS verder te verbeteren.

Voor het onderzoek dient u twee maal een vragenlijst in te vullen. Nadat u de huidige vragenlijst heeft ingevuld, zullen wij u over een half jaar nogmaals per email benaderen met het verzoek om ook de tweede vragenlijst in te vullen. Uiteraard kunt u te allen tijde uw deelname aan het onderzoek zonder opgave van reden beëindigen. U bent nergens toe verplicht.

De vragenlijst gaat over uw behandelgeschiedenis bij SolutionS, uw middelengebruik en uw kwaliteit van leven. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten. De vragenlijsten en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld door de onderzoekers. Medewerkers van SolutionS hebben geen inzage in uw antwoorden. Na afloop van het onderzoek verwijderen wij alle persoonsgegevens uit onze bestanden.

Wij willen u vragen de vragenlijst geheel zelfstandig in te vullen; niet samen met uw partner of iemand anders.

Als u vragen of klachten heeft over het onderzoek dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen met dr. Gert-Jan Meerkerk op het nummer 010 - 425 33 66, emailadres meerkerk@ivo.nl.

Door op onderstaande knop te klikken start u de vragenlijst.